Co to jest ECS?

pieczatka

pieczatkaECS (Exposure Control System) to nazwa nowoczesnego systemu technologicznego do wytwarzania pieczątek obejmującego wielofunkcyjne urządzenia wytwórcze (do wyboru 2 typy), technologię, bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi procesu oraz serwis gwarancyjny i obsługę poserwisową.

ECS umożliwia „mocne wejście” w szeroką i atrakcyjną dziedzinę małej poligrafii i jest znakomitym biznesem, także rodzinnym. Zakupując system uruchomić możesz działalność, która zapewni Ci godziwe, od Ciebie tylko zależne dochody, równocześnie da pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.

ECS przeznaczony jest zarówno dla tych, którzy zamierzają dopiero rozpocząć przygodę z drukiem, tych – działających w dziedzinach pokrewnych (reklama, ksero) – którzy pragnęliby rozszerzyć działalność o nowy, atrakcyjny ekonomicznie kierunek, jak i istniejących zakładów małej i dużej poligrafii chcących uzupełnić lub unowocześnić stosowane dotąd technologie.

CZY TO SIĘ OPŁACA?

Niewątpliwie tak, o czym świadczy wielkość tzw. wskaźnika zyskowności (różnica między wartością 100, a stosunkiem nakładów do ceny) wskazująca procentowy udział zysku w cenie sprzedaży.

Zyskowność w dziedzinie ECS jest bardzo wysoka i wynosi średnio 63-85%, co oznacza, że na każde 1000 zł obrotu wartość Twojego zysku zawiera się w granicach 630-850 zł.

Żeby nie być gołosłownym. Koszt materiałów technologicznych niezbędnych do wykonania matrycy polimerowej wynosi dla przeciętnej pieczątki 20 x 50 mm ok. 1,35 zł, koszt obudowy od 1,6 zł (uchwyt) do 9,6 zł (automat). Ceny gotowych pieczątek kształtują się odpowiednio od 21 zł do 32 zł. Czy znasz dzisiaj interes, który dałby Ci lepszą „przebitkę”?..

CZYSTO, SZYBKO, PRZYJEMNIE…

Nowoczesny, ekologiczny charakter wytwarzania (m.in. wywoływanie w… wodzie, mycie w roztworze detergentu itp) w powiązaniu z prostotą obsługi urządzeń decydują, iż oferowana technologia jest czysta i prosta, a sama praca – przyjemna.

Podstawą wykonania pieczątki jest komputerowy skład treści wydrukowany na specjalnym papierze polimeryzowanym w drukarce laserowej. Czas fizycznego wytworzenia matrycy polimerowej (tzw. „gumki”) wynosi ok. 0,5 godziny, jednorazowo urządzenie zapewnia wykonanie od 1 do kilkunastu pieczątek jednocześnie.

ILE MOŻESZ ZAROBIĆ?

Przy przytoczonej zyskowności oraz dobrym umiejscowieniu punktu usługowego uzyskać można dochody rzędu 3-4 tys. złotych miesięcznie, w przypadku sieci (punkty przyjmowania zleceń) – jeszcze wyższe. Dochody te stanowić mogą solidną podstawę samodzielności finansowej, jak również liczące się uzupełnienie np. w działalności dotychczasowej.

ILE MUSISZ WYDAĆ?

Ceny urządzeń ECS, zależnie od typu, wahają się w granicach 2500-2750 zł netto. Poniesione nakłady zwracają się, uwzględniając czas na tzw. „rozkręcenie”, średnio już po okresie ok. 1-1,5 miesiąca.

OTWARTA DROGA

Urządzenia ECS pozwalają obsługiwać także inne technologie poligraficzne (wersja 02MX – wytwarzanie, poza pieczątkami, matryc tampondrukowych), dzięki czemu – po ewentualnym uzupełnieniu w przyszłości wyposażenia o tampondrukarkę – stwarzają możliwość poszerzenia oferty także o nadruki reklamowe (na długopisach, zapalniczkach itp.) zapewniając jednocześnie uzyskanie oszczędności inwestycyjnych rzędu 1-2 tys. zł (w stosunku do indywidualnego zaopatrzenia w każdej z dziedzin). Stanowią istotny krok w szeroką i opłacalną dziedzinę małej poligrafii.