FAQ

Czy mogę opublikować w swoim serwisie przykłady umieszczone w tej dystrybucji?

Polska edycja Joomla! zawiera oryginalne dokumenty chronione prawem autorskim. Także przyjęty w wydaniu wybór i układ prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
Nie możesz ich publikować bez zgody autorów i wydawcy, z wyjątkiem pozostawienia w zbudowanym serwisie na własne lub swojego klienta potrzeby (z prawami dostępu tylko dla redaktorów i administratorów).

Jaka jest kolejność kolorów z cartridge’u ?

Zazwyczaj producenci kartridży (Epson, HP, Lexmark), informują o kolorach zawartych w cartridge’u poprzez odpowiednią naklejkę. Oznaczenie to jednak nie zawsze odpowiada prawdziwej kolejności kolorów w cartridge’u. Aby poznać prawdziwą kolejność kolorów (np. w celu regeneracji) należy odcisnąć głowicę na papierze lub bibule. Powstały kolorowy ślad odpowiada prawdziwej kolejności kolorów w pojemniku. Zestawy do samodzielnego napełniania firmy Lambda i ActiveJet, zawierają naklejki wskazujące prawdziwą kolejność kolorów w komorach cartridge.

Jak rozumieć podawaną przez producentów wydajność tonera ?

Podawana przez producentów tonerów wydajność w stronch określana jest na podstawie normy ISO/IEC 19 752:2004(E).
Opisujący normę kilkudziesięciostronicowy dokument zawiera bardzo dokładne wytyczne, dotyczące obliczenia końcowej wydajności danego modelu kartridża. Aby móc ustalić ostateczną wydajność jednego typu tonera, niezbędne jest całkowite zużycie co najmniej dziewięciu jego egzemplarzy na trzech drukarkach (po trzy egzemplarze na każdej). W tym celu został stworzony specjalny wzorzec dokumentu o pięcioprocentowym pokryciu tonerem (zaczernieniu). Poziom zaczernienia nie został dobrany przypadkowo, według badań właśnie takim stopniem zaczernienia charakteryzują się typowe wydruki. Z racji dużego wpływu na wyniki czynników zewnętrznych istnieje konieczność przeprowadzania badań w ściśle określonych warunkach klimatycznych. Temperatura w pomieszczeniu testowym musi wynosić 23 +/- 2°C, zaś wilgotność 50 +/- 10 proc.
W zależności od budowy drukarki laserowej i kartridża za koniec życia tonera przyjmuje się wystąpienie zdefiniowanego w normie blaknięcia lub wyświetlenie komunikatu o wyczerpaniu materiału eksploatacyjnego. Na podstawie jednostkowych wyników wydajności dziewięciu egzemplarzy kartridża oblicza się wydajność danego modelu tonera.

Zobacz też: Drukowana mozaika