TONERLANDIA – świat drukowania Aktualności Pillar – przegląd technologii

Pillar – przegląd technologii

pillar

Pierwszy zintegrowany przemysłowo pakiet oprogramowania zaprojektowany wyłącznie dla platformy Pillar AxiomTM.

pillarPillar wychodzi naprzeciw problemowi zapewnienia stałego dostępu do krytycznych danych biznesowych.. System pamięci masowych Pillar Axiom został zaprojektowany od podstaw, więc posiada zintegrowane cechy, które zapewniają niezawodność, dostępność i łatwość obsługi.

Niezawodność
Systemy Axiom zawierają aktywne redundantne komponenty (active/active) i wyrafinowane oprogramowanie, aby praktycznie wyeliminować możliwość utraty lub uszkodzenia danych.
Dostępność
Niezwykle odporny na uszkodzenia system Pillar Axiom zawsze zapewnia dostęp do przechowywanych danych, nawet podczas uaktualniania systemu czy wymiany komponentów.
Łatwość obsługi
Kreator Wspomaganego Utrzymania czyni systemy Pillar Axiom łatwymi to utrzymania, zapewnia podsystemy autodiagnostyczne i autonaprawcze oraz komponenty wymieniane przez użytkownika, na gorąco (podczas pracy systemu).

Uproszczenia. Konsolidacja. Oszczędności.

Pillar Data SystemsTM wybrał najlepsze podejście do stworzenia sieciowych pamięci masowych.

Gwarantuje ono dramatyczny wzrost elastyczności twoich zasobów dyskowych, znacząco redukuje koszt i złożoność zarządzania środowiskiem pamięci oraz dostarcza jeden punkt kontroli do zunifikowanej puli zasobów pamięci dyskowej.

Systemy pamięci Pillar AxiomTM są zintegrowane, zautomatyzowane i atrakcyjne pod względem kosztów:

  • systemy spójnie jednoczące środowiska SAN i NAS
  • systemy udostępniające wiele warstw na jednej platformie dyskowej
  • systemy wyposażone w poziomy priorytetów Dynamicznej Wydajności

Wszystko to, aby obniżyć całkowite koszty TCO i zwiększyć stopę zwrotu z inwestycji ROI.

Jeden modularny system. Wiele warstw. Zwiększone wykorzystanie.

Modularna architektura systemów pamięci masowych Pillar Axiom wspiera wiele warstw SAN w jednej puli zasobów pamięci dyskowej – bez żadnych sztywnych ograniczeń. Konfiguracja systemu jest prosta, kontrolowana przez elastyczne polityki zapewniające jakość usług, zmniejszając wydatki operacyjne i złożoność związaną z zarządzaniem konwencjonalnymi produktami rynku pamięci masowych.

Pojedynczy system Axiom wyposażony jest w innowacyjną, unikalną technologię zapewnienia jakości usługi (QoS), która oferuje wielowarstwową wydajność, dostępność, ochronę danych, pojemność i skalowalność:

  • Warstwa 1 – największe poziomy wydajności i dostępności dla krytycznych aplikacji
  • Warstwa 2 – zwiększona wydajność i wysoka dostępność dla aplikacji o średnim priorytecie
  • Warstwa 3 – odpowiednia wydajność i dostępność, do zastosowań wspierających biznes, takich jak wymiana plików