Rynek drukarek w Polsce

struk

W 2005 roku sprzedano w Polsce ogółem ponad 1,5 mln sztuk elektronicznego sprzętu biurowego i fiskalnego (bez sprzętu komputerowego), notując ponad 9%-towy wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

W strukturze sprzedaży w tej grupie asortymentowej dominuje sprzedaż drukarek wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi (pond 1,25 miliona sztuk sprzedanych w Polsce w 2005 roku, licząc łącznie z urządzeniami wielofunkcyjnymi).

Strukturę wartościową sprzedaży elektronicznego sprzętu biurowego w Polsce w 2005 roku prezentuje poniższy wykres:struk